Minggu, 05 Mei 2013

CONTOH PERBUATAN RIYA


a.                   Seorang siswa mau melaksanakan tugas piketnya secara baik sesudah guru masuk ke kelas, dengan harapan agar guru menilai bahwa siswa tersebut tergolong siswa yang rajin melaksanakan tugas.
b.                  Seseorang menyantuni anak yatim di hadapan banyak orang dengan maksud agar orang banyak menilai dirinya sebagai orang yang dermawan dan baik hati.
c.                   Seseorang yang mempunyai kecerdasan yang luar biasa, sehinga ia memamerkan dan menonjolkannya kepada setiap orang
d.                  Seseorang akan menunaikan ibadah haji dengan tujuan ia dapat mendapat gelar haji dan di puji orang lain.

2 komentar: